התנגדות לירושה – מי ומתי אפשר לעשות זאת

לרעיון של ירושה יש משמעויות רבות, הן כלכליות, הן חברתיות והן רגשיות. בין אם מדובר בכסף, נכסים, רכוש או כל דבר אחר. לכן גם מערכת חוקים רחבה ומגוונת שעוסקת בתחום זה.

כאשר אדם מחליט להוריש את רכשו, כספו ונכסיו, בין אם זה לבני משפחה או לכל גורם אחר, הוא מוריש להם את כל מה שעבד עבורו במהלך השנים, את כל מה שחסך ושמר, את כל מה שיש לו, בין אם זה במטרה שהם ימשיכו את דרכו (למשל בדוגמא בה הוא מוריש להם את עסקיו), בין אם זה במטרה שהם יסתדרו ולא יהיו להם בעיות כלכלית (למשל כשהוא מוריש להם כסף או רכוש), ובין אם זה מתוך כוונה שהדברים שלו לא יגיעו לידיים זרות או למדינה (בכל מצב בו הוא מוריש להם דבר כזה או אחר).

צריך לזכור, כשאדם כותב צוואה ברורה למי הוא מוריש את רכושו, כספו ונכסיו, הוא מבטל את האפשרות שאלה יחולקו בין בני משפחתו כפי שקובע החוק, אלא הוא אחראי ומחליט כיצד זה יתבצע.

לכן הפעולה של התנגדות לירושה היא לא דבר של מה בכך, הרי בכך שגורם כזה או אחר מתנגד לירושה כפי שהיא הוצגה בצוואה של הנפטר, הוא למעשה מבקש להתנגד לבקשתו של המת. אך מצד שני, יש נסיבות מסוימות שמחוייבת זאת. נסיבות שהן לעיתים חשובות, ולעיתים אפילו ברורות מאליהן.

מתי זה אפשרי ומי יכול לעשות זאת?

לגבי השאלה מי יכול לעשות זאת, התשובה מאוד פשוטה, כל אחד יכול להגיש התנגדות לירושה. בין אם הוא בן משפחה ובין אם לאו. מהרגע בו יש צו ירושה גלוי אז ישנם 14 יום בהם אפשר להגיש התנגדויות. אלה מוצגות לבית משפט, מתוך כוונה לבטא התנגדות מסיבה כזו או אחרת. כאמור כל אחד יכול לעשות זאת.

מתי נוהגים לעשות זאת? בעיקרון ישנן סיבות שונות ורבות מתי להגיש התנגדות. למשל אם הצוואה לא כוללת בן משפחה מסוים, אם היא מוטית לכיוון בני משפחה מסוימים, אם יש חשש שנכתבה תחת לחץ של גורם שלישי או מכל סיבה אחרת.

אולי גם תאהב